Д-р Петя Георева, дм

Управител

Ние се ръководим от принципа, че най-сигурното средство за опазване на здравето е редовната профилактиката.

НАШАТА РОЛЯ

Превенция на здравето  чрез системно и ангажирано здравно наблюдение – периодични скринингови прегледи и изследвания за ранно диагностициране на здравни проблеми, навременно лечение и продължаващо здрвно наблюдение.

 

НАШЕТО МОТО

ЗАЕДНО ЗА ЗДРАВЕ