Д-р Петя Георева

дм – управител

“Ние се ръководим от принципа, че най-сигурните средства за опазване и укрепване на здравето са профилактиката и навременното лечение.

Ролята на Центъра е системно и ангажирано здравно наблюдение – периодични скринингови прегледи и изследвания за ранно диагностициране на отклонения в здравето, навременно лечение и  последващо наблюдение на лицата със здравни  проблеми.”

НАШАТА МИСИЯ

ЗАЕДНО ЗА ЗДРАВЕ