Практическо ръководство за оценка на сърдечно – съдовия риск на работното място

Настоящето ръководството е изготвено въз основа на повече от 10-годишно практическо прилагане на Препоръките за превенция на сърдечно-съдовите заболявания на Европейското кардиологично дружество.
Опитът на „Трудова медицина” ООД и МЦ „Център за превенция на здравето” в редица малки, средни и големи предприятия показва, че оценката на сърдечно-съдовия риск може да бъде ефективен инструмент за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания. Тя е основата при разработването на програми за укрепване на здравето и мотивация на работещите за здравословен начин на работа и живот.
Ръководството е предназначено за ръководители и специалисти с функции по превенция на здравето на работещите – мениджъри, специалисти по здраве и безопасност в предприятията…

Виж ръководството…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *