ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ

 

Профилактични прегледи и изследвания се извършват в кабинети на Центъра и на място в предприятия от следните специалисти

Специалист по Кардиология/Вътрешни болести
Анамнеза и физикално изследване
Оценка на състоянието на сърдечносъдовата система
Определяне на риска от бъдещ коронарен инцидент (SCORE) и други
 • Анамнеза и физикално изследване
 • Определяне на BMI (индекс на телесна маса)
 • Измерване на артериално кръвно налягане
 • Електрокардиограма (ЕКГ)
 • Предписване на терапия за артериално налягане, дислипидемия…
 • Корекция на съществуваща терапия
 • Цялостна оценка на състоянието на сърдечносъдовата система
 • Определяне на риска от бъдещ коронарен инцидент (SCORE)

Опции

 • Ехокардиографско изследване на сърдечносъдовата система
 • Доплерсонографско изследване на каротидни артерии и коремна аорта
 • 24–72 ч. холтер за ЕКГ изследване
 • 24–72 ч. холтер за артериално налягане

 

При необходимост (само в кабинет на Центъра)

 • Велоергометрия – стрес-тест
 • Включване за диспансерно наблюдение (след преглед)
Специалист по очни болести

Преглед, изследване и оценка на зрението за извършваната дейност/професия 

Корекция на зрителната острота /изписване на очила/

 • Преглежданият представя наличните очила (ако ползва такива)

  • Преглед и изследване, насочени към извършваните дейности и нужди
  • Изследване на зрителната острота за дистанции „четене“, „работа с компютър“, „надалече“
  • Изследване на периферно зрение /Периметрия/
  • Изследване на цветоусещане
  • Изследване на вътреочно налягане
  • Проверка за съответствие на очилата, ползвани за различни дистанции
  • Оценка на зрението за извършваната дейност/професия
  • Корекция на зрителната острота зрението /изписване на очила/
Специалист по нефрологоия

Анамнеза и физикално изследване

Оценка на отделителната система

 • Анамнеза и физикално изследване
 • Ехографско изследване на бъбреци, пикочен мехур, простата
 • Оценка на отделителната система
Специалист по пулмология

Анамнеза и физикално изследване на дишането

 • Анамнеза и физикално изследване
 • Функционално изследване на дишането
Специалист по образна диагностика

Ехографски и доплерсонографски изследвания и др.

 • Ехографско изследване на коремни органи:
  • – Черен дроб

   – Жлъчен мехур

   – Бъбреци

   – Слезка

   – Панкреас

   • Ехографско изследване на пикочен мехур и простата
   • Ехографско изследване на млечни жлези (скрининг за рак на млечна жлеза), аксиални лимфни възли
   • Ехографско изследване на щитовидна жлеза
   • Доплерсонографско изследване на каротидни артерии
   • терии
  Специалист по нервни болести

  Оценка на Централна нервна и периферно-нервна системи

  Изследване на опорно-двигателен апарат и костно-мускулна система и други

  • Оценка на Централна нервна и периферна нервна системи
  • Изследване на опорно-двигателен апарат и костно-мускулна система
  • Изследване на виброусет
  Специалист по УНГ

  Преглед и изследване на слуховия и вестибуларния анализатори.

  • Лекарят се запознава предварително с характеристиките на шума в работната среда (ако преглежданият е изложен на шум). Преглежданият представя антифоните (ако ползва такива)

   • Преглед и изследване на слуховият анализатор с аудиограма
   • Оценка на слуховия анализатор с отчитане на възрастовите промени
   • Оценка на вестибуларния анализатор
   • Препоръки за промени

    

   При необходимост

   • Изследване на костна проводимост

   Включване за проследяващо наблюдение /с аудиометрия/

  Специалист по урология

  Анамнеза и изследване на простата, бъбреци

  • Анамнеза
  • Ехография на простата
  • Ехография на бъбреци
  • Ехографско изследване за остатъчна урина
  Специалист по ендокринология

  Анамнеза и изследване на щитовидна жлеза, надбъбречни жлези и др.

  Скрининг за диабет

  • Анамнеза и физикално изследване
  • Ехография на щитовидна жлеза
  • Скрининг за заболявания на щитовидната жлеза
  • Скрининг за диабет
  • Оценка на функционалното състояние на щитовидна жлеза, надбъбречни жлези и др.
  • Включване за диспансерно наблюдение на пациенти с ендокринни заболявания
  ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
  ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
  • Скринингов пакет /кръв и урина/
  • Разширен пакет /кръв и урина/
  • Специализирани изследвания според здравните проблеми и обхвата на прегледите

  Виж повече…