Инструментални изследвания

 • Изследване на слуха – аудиометрия и сравняване със стандартна крива за възрастта
 • Изследване на слуха с костна проводимост
 • Изследване на зрителна острота
 • Изследване на цветно зрение
 • Изследване на стереоскопично зрение
 • Изследване на вътреочно налягане
 • Електрокардиография (ЕКГ)
 • Ехокардиография /изследване на сърдечно съдовата система/
 • Ехографии на различни органи
 • Доплерсонография
 • Холтери за артериално налягане и ЕКГ
 • Функционално изследване на дишането

Лабораторни изследвания

Пакетът изследвания се съобразява с обхвата и съдържанието на профилактичните прегледи.
Извършват се от акредитирана лаборатория с офиси в цялата страна. При групови прегледи се практикува пробовземане на място.
Писмени указания за действия от страна на изследвания с оглед коректност на резултатите.
ПРИМЕРНИ ПАКЕТИ
 • Скринингов пакет /кръв и урина/
 • Разширен пакет /кръв и урина/
 • Специализирани изследвания според здравните проблеми
Виж повече...

СКРИНИНГОВ (БАЗОВ) ПАКЕТ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Хематология

СУЕ (РУЕ)

ПКК – 18 показателя

Биохимия

Глюкоза

Холестерол профил – включва:

·    Холестерол – общ

·    Холестерол – HDL

·    Холестерол – LDL

Триглицериди

Урина

Урина – Общо химическо изследване и седимент – включва:

·    pH

·    Глюкоза

·    Специфичнио тегло

·    Уробилиниген

·    Билирубин

·    Кетони

·    Белтък

·    Нитрити

·    Кръв

Седимент

 

Пробовземане

Затворена система и пробовземане на място (ако е приложимо).

Предварително се предоставят стерилни контейнери за урина.

 

 

 

РАЗШИРЕН ПАКЕТ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Хематология

СУЕ (РУЕ)

ПКК – 18 показателя

Биохимия

Глюкоза

•       Общ белтък

•       Албумин

•       Глюкоза

•       Урея

•       Креатинин

•       Пикочна киселина

•       Билирубин общ и директен

•       Холестерол профил

•      Холестерол – общ

•      Холестерол – HDL

•      Холестерол – LDL

 

•       Мастен профил

•       АсАТ

•       АлАТ

•       Гама ГТ

•       Алкална фосфатаза

•       Калий

•       Натрий

•       Калций

•       Фосфор

•      Магнезий

 

 

Урина

Урина – Общо химическо изследване и седимент – включва:

·    pH

·    Глюкоза

·    Специфичнио тегло

·    Уробилиниген

·    Билирубин

·    Кетони

·    Белтък

·    Нитрити

·    Кръв

Седимент

ОПЦИИ

 Допълнителни изследвания:

 • Пикочна киселина
 • Гликиран хемоглобин
 • TSH – Тиреотропен хормон
 • PSA – Простатоспецифичен антиген
 • CRP .

Специализирани изследвания

В зависимост от рисковите фактори в работната среда

/напр. съдържание на олово в кръвта– за работещите в среда с оловни аерозоли и т.н./