Обучения Курсове на СТМ

 1. Обучения на провеждащите инструктажи

 2. Обучения на Кут/Гут

 3. Обучения на отговорници БЗР

 4. Програми-протокол-списък-обучение

 5. Обучения на работещи

 6. Обучения на работодател

 7. Обучения на преките ръководители

 8. Стм

 9. Тематични

 • Процедури взаимодействия СТМ

 • Обучение – образци

 • Теми – БЗР

 • Вибрации

 • Видеодисплей

 • Главоболие

 • Досиета по ЗБУТ

 • Електромагнитни полета. Оценка на лиска

 • Електробезопасност

 • Осветеност на работното място

 • ЗЛД

 • Знаци и сигнали

 • Профилактика и продължаващо здравно наблюдение

 • ЗХУ

 • Измервания

 • Инструктажи

 • Л П С и знаци за Безопасност

 • Микроклимат

 • Национално законодателство

 • Нетравматични увреждания на работното място

 • Нощен труд

 • Оценяване на риска за ЗБР. Методология. ISO 31000

 • Превенция на здравето

 • Психосоциални фактори и стрес при работа

 • Първа-долекарска

 • Работа от разстояние

 • Ръчна работа с тежести

 • Ръчни инструменти

 • Рискови фактори при работа

 • С Т М

 • Слух и зрение – фид – апарати

 • Стандарти по БЗР – обучения

 • Трудови злополуки – разследване и деклариране. Контрол на рисковете

 • Професионални болести и специални закрили

 • Физиологични режими на труд и почивка. РТП

 • Химия

 • Шум – антифони – калкулатор

 

 

ТЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЯ ПО БЗР

 

 1. Основни принципи на фирмената политика

 2. Организация на дейността по ЗБУТ

 3. Права и задължения на работодателя

 4. Права и задължения на органа по БЗР, длъжностни лица работещи

 5. Осигуряване на ЗБУТ в Държавна администрация

 6. Наредба № 7 – надежден инструмент за оценяване на УТ и ОР

 7. Оценяване на риска

 8. Договори за осигурване на ЗБУТ при съвместна работа

 9. Намалено работно време и допълнителен отпуск

 10. Задължително застраховане за риска трудова злополука

 11. Безплатна храна

 12. Предварителни и периодични медицински прегледи

 13. Закрила на рискови групи работещи

 14. Физиологични режими

 15. Трудова злополука

 16. Професионална болест

 17. Самооценка и контрол за изпълнение на трудовото законодателство

 18. Издаване на производствени характеристики

 19. Обучение по ЗБУТ в предприятието. Ситуационен анализ. Програми за

 20. Функции на инженерите и лекарите от СТМ в предприятията – присъствие и взаимодействия.