ПУБЛИКАЦИИ

Практическо ръководство за оценка на сърдечно – съдовия риск на работното място

Настоящето ръководството е изготвено въз основа на повече от 10-годишно практическо прилагане на Препоръките за превенция на сърдечно-съдовите заболявания на Европейското кардиологично дружество. Опитът на „Трудова медицина” ООД и МЦ „Център за превенция на...

read more