ПРОДЪЛЖАВАЩО ЗДРАВНО НАБЛЮДЕНИЕ

За всеки пациент на МЦ

 • при явяване за първи път на преглед в МЦ – създаване на медицинско досие;

 • индивидуална консултация и лечение от преглеждащите лекари и при необходимост насочване за допълнителни изследвания и прегледи.

 • индивидуален план за продължаващо здравно наблюдение.

Здравно наблюдение между периодичните профилактични прегледи на работещи

Здравно досие в МЦ

 

Копия на документите от организирани от МЦ прегледи и изследвания

или

информация от здравните досиета от службата по трудова медицина, болнични листове и експертни решения – от работодателя.

Процедура

 • определяне на работещите за продължаващо здравно наблюдение /рискови групи/

 • с хронични заболявания – дълго и често боледували през последните 12 месеца

 • със сърдечносъдови заболявания, в това число работещи с неконтролирана артериална хипертония, ритъмни и проводни нарушения и др

 • с ендокринни заболявания – захарен диабет; заболявания на щитовидната жлеза и др.

 • с хронични белодробни заболявания, бронхиална астма, ХОББ и др.

 • с автоимунни заболявания

 • с експертни решения на ТЕЛК и други.

 • с положителен тест за COVID-19 инфекция (риск от усложнения и засягане на сърдечно-съдова и други системи и органи)

 • планове за здравно наблюдение по рискови групи

 • индивидуални планове при специфични случаи

 • организиране на контролни прегледи и изследвания между периодичните профилактични прегледи

 • дистанционно здравно наблюдение (виж повече…)

 • насочване за специализирани прегледи и изследвания, лечение в клинични условия, санаториално лечение и рехабилитация – при необходимост

 

Ефекти

 • Разширяване на обхвата и повишаване качеството на профилактиката

 • Подобряване на здравното състояние и поддържане продуктивността на работещите

 • Мотивация за здравословен живот и социална активност

 • Лоялност към предприятието и ангажираност към политиките му