Екипът

Високо квалифицирани специалисти с дългогодишен клиничен и профилактичен опит, работещи във водещи здравни заведения в страната и млади лекари, специализиращи в областта на превантивната медицина.

Опит в превенцията на здравето

Дългогодишно прилагане на съвременните стандарти, протоколи и практики на водещите европейски страни в областта на  превенцията на здравето .

Специализации и работа в центрове за превенция на здравето в Германия и Австрия.

 

Наши консултанти и партньори

Високо квалифицирани специалисти и лечебни звена в страната и чужбина.

Виж повече…

Екип – гр.София:

Д-р Петя Георева, дм – управител

Виж повече...

Доц.д-р Кирил Карамфилов, дм - заместник председател на Здравената комисия към АИКБ.

Виж повече...

Съучредител е на Център за превенция на здравето към АИКБ.
Работи в клиниката по кардиология в УМБАЛ “Александровска” в София.
В момента работи в Клиниката по кардиология на “Александровска болница” и е методичен ръководител на Лабораторията по инвазивна кардиология при МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” в Кърджали.. По време на работата в „Св. Екатерина“ е провел специализация в инвазивната кардиология с ръководител проф. Кук – Хамбург

Д-р Грета Грозева - специалист по вътрешни болести и ендокринология

Виж повече...

С фокус в областите захарен диабет, усложнения на захарния диабет, диабет и бременност, автоимунни тиреоидни заболявания и диабет, сърдечно-съдов риск при захарен диабет.
“Доктор по медицина” със защитена докторска дисертация на тема: Клинични и имунологични особености на автоимунните полиендокринни синдроми при пациенти с автоимунни тиреоидни заболявания.
Главен асистент в Диабетна клиника към УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев”

Доц. д-р Георги Василев Хаджидеков, дм – специалист по Образна диагностика

Виж повече...

Доц.д-р Хаджидеков е член на здравната комисия на АИКБ и един от инициаторите за създаването на „Център за превенция на здравето“, чиято задача е въвеждане на европейски структури за скрининг и профилактика по възраст, пол и рискови фактори.
Работи в Отделение по образна диагностика към Университетска болница „Лозенец”, София.
Специализирал е в болница Hopital Jean Minjoz, Besanson, France – Radiologie A, на длъжноста “ Internе”

Д-р Анита ГановскаСпециалист акушер-гинеколог в София.

Виж повече...

От 2012 г. д-р Гановска е част от организационния комитет на Българското дружество по акушерство и гинекология. До момента е автор и съавтор на над 60 научни статии в специализирани медицински издания в България и чужбина. Д-р Гановска не преглежда деца.

ОБРАЗОВАНИЕ
Завършва Медицински университет София през 2009 г. Своята специалност Акушерство и гинекология придобива през 2014 г. През 2017г. завършва магистърска степен по здравен мениджмънт.
КВАЛИФИКАЦИИ
– Колпоскопия и деструктивно лечение на заболявания на маточната шийка;
– 4D и 2D ехография в акушерството и гинекологията;
– Курсове за добра клинична практика и клинични проучвания;
– Владее английски език;
– Участия в конгреси и семинари по акушерство и гинекология.
БИОГРАФИЯ
Д-р Гановска е провела специализацията си по акушерство и гинекология в Клиниката по обща и онкологична гинекология на Военно-медицинска академия и СБАЛАГ Майчин дом, София. От 2015 г. до момента работи в Клиника по обща и онкологична гинекология във ВМА София. От 2015 г. е асистент към Медицински факултет към СУ “Св. Климент Охридски” – София. От 2016 г. е асистент към Клиниката по обща и онкологична гинекология, ВМА. Към момента е част от екипите специалисти на МЦ Люлин Мед и в ГинАрт в поликлиниката на ВМА. Пълния ценоразпис на МЦ Люлин Мед може да намерите в сайта на центъра.

Д-р Мая Ст. Димова – специалист по очни болести

Виж повече...

с научни интереси – в областа на диагностика и лазерно лечение на глаукома, диабетна ретинопатия, дегенерация на макулата, съдови и възпалителни заболявания на преден и заден очен сегмент, контактна корекция, детско зрение.
Работи в МЦ под ръководството на академик Петя Василева

Д-р Виолета Грудева, дм – специалист по Образна диагностика

Виж повече...

Асистент е към Катедра „Образна диагностика“ на Мeдицински университет – София от март 2012 г. Участва и в преподаването по рентгенология на английски език.
Отделение по образна диагностика в УМБАЛ Света Екатерина с фокус образна диагностика на коронарни артерии и калциев скор
Председател е на Форума на специализиращите образна диагностика в България

д-р Е.Драгиева

Виж повече...

Д-р Кристина Траянова Стоянова – специалист по кардиология

Виж повече...

Хоноруван асистент по Кардиология към Медицински Универсистет – София.
Кардиолог в Клиника по Кардиология на УМБАЛ – Александровска.

Д-р Емине Салим – специалист по кардиология

Виж повече...

Сертифициран ехокардиографист
Петгодишен опит в УМБАЛ „Света Екатерина“.

Д-р Ралица Мекова – специалист по ендокринология

Виж повече...

с научни интереси в областта на автоимунната тиреоидна патология –
Лекар в Клиника по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ Софиямед.

д-р Л.Владимирова

Виж повече...

Д-р Джаудат Макки – специалист уролог, андролог

Виж повече...

Работи в болница : Надежда“
Многогодишен опит, като уролог в Клиника по урология в УМБАЛ „Александровска“ София и клиника по урология към Онкологична болница

Димитър Нейков – лекар-специализант по Образна диагностика.

Виж повече...

Завършил висшето си образование в МУ Варна – випуск 2019г.
От м. ноември 2019г. работи в клиниката по Образна диагностика към МБАЛ “Лозенец”.

Д-р Моника Шумкова, – специалист по кардиология

Виж повече...

Асистент към МУ София, лекар в Интензивен сектор по кардиология към “Александровска болница”, Сертифициран ехокардиографист.
Докторант към Медицински университет София

д-р Силвия Андонова

Виж повече...

Д-р Ивайло Стефанов

Виж повече...

Завършил Медицински университет, София. По време на следването си е активен член на Асоциацията на студентите-медици в България и участва в множество конгреси в страната за обогатяване на медицинските си познания. Преминава обучение от нашите партньори PapMed. С опит в организацията и провеждането на профилактични прегледи и здравното наблюдение на работещите.

Д-р Маргарита Терзиева – специалист по очни болести

Виж повече...

Дългогодишен клиничен опит в очно отделение в УМБАЛ „Света Анна“ София и Очна клиника Ден.

Станислава Георгиева

Виж повече...

Екип – гр.Пловдив:

Д-р Марияна Бързинска – Специалист: Хуманни лекари, Нервни болести

Виж повече...

Образование:
2002г. – завършва медицина във ВМИ – гр. Пловдив – специалност Нервни болести.
Специализации:
Доплерова сонография – 2006г.
Ултразвукова диагностика на нервната система – 2007г.
Клинична електромиография – 2008г.
Завършва квалификационен курс по здравен мениджмънт.
Член на Асоциацията по клинична електромиография и евокирани потенциали.
Специалист по нервни болести, с правоспособност за ултразвукова диагностика на нервната система /доплерова сонография – ДСГ/ ; електромиография и хомеопатия.

Ралица Коджаниколова

Виж повече...

2013год.завършен Медицински университет,специалност Медицина
2017 год. – септември ,здравен мениджмънт
2019год-декември ,придобита специалност Кардиология
Месторабота 2013г-до момента МБАЛ’Св.Пантелеймон’, Пловдив и МТБ (Многопрофилна Транспортна Болница)

Д-р Донка Ненкова

Виж повече...

1984 г. завършено висше образование в МА Висш медицински институт Пловдив,
специалност Медицина
2007 г. придобита специалност Трудова медицина

Елица Карамитева – специалност “Инспектор по обществено здраве”

Виж повече...

2016 г. Завършва Медицински колеж гр. Пловдив, специалност “Инспектор по обществено здраве” – професионален бакалавър
2018 г. Завършва Медицински университет гр. Варна, специалност “Опазване и контрол на обшественото здраве” – магистър