Профил

Центърът за превенция на здравето е специализиран за профилактика и системно здравно наблюдение според възраст, пол и рискови фактори от условията на труд и начина на живот.

ДЕЙНОСТИ

  • Ежегодни скринингови прегледи и изследвания в кабинети на Центъра и на място в предприятията

  • Прием, консултации и лечение от лекари в Центъра

  • Организация за изясняване на медицински проблем

  • Организиране на специализирани изследвания и консултации в лечебни заведения в страната

  • Консултации по документи в Центъра и организиране на консултации и лечение в Германия

  • Продължаващо здравно наблюдение по групови и индивидуални планове

Периодичните профилактични прегледи на работещи

Насоченост към ранно установяване на симптоми на заболявания, свързани с професионалните рискове и социално значими заболявания, които могат да бъдат повлияни от условията на труд.

Лабораторни изследвания

От партньорски Лаборатории със звена във всички градове на страната. При групови прегледи – пробовземане на място.

ПРЕГЛЕДИТЕ

В кабинети на Центъра и на място в предприятията с предварително определени обхват и съдържание.

Кабинетите на Центъра са оборудвани с прецизна стационарна апаратура.

Прегледите на място в предприятията се извършват от екипи на МЦ със съвременна мобилна апаратура.

Прегледи, изследвания и прием в болници в страната и в Германия

Насочване, организиране и проследяване от специалисти на МЦ.

Индивидуален прием

в Центъра се извършва с предварително записване.