Профил

Медицинският център е специализиран в областта на превенцията на здравето.

Центърът е създаден по идея и с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
ЦПЗ е оборудван със съвременна медицинска апаратура за оценка на сърдечно-съдова система, централна и периферна системи, на бял дроб, слухово-вестибуларен апарат, зрение и др., използвана в референтните европейски центрове.

Здравното наблюдение включва цялостния процес на превенцията на здравето:

  • Прегледи, изследвания и оценка на здравното състояние чрез съвременни скринингови методи;
  • Осигуряване на високо квалифицирана медицинска експертиза и лечение, в т.ч. консултация и второ мнение по съответния проблем;
  • Системно наблюдение на здравното състояние по индивидуален план за всеки пациент.

Лекари от екипа преминаха обучение и практикуваха за добиване на квалификация в центрове за превенция на здравето в Австрия и Германия.

Въведение са и се прилагат съвременните профилактични стандарти и практики.


По модела на превенцията в европейски страни се организират и провеждат индивидуални и групови профилактични прегледи, както в кабинетите на медицинския център, така и на място в предприятията, от екипи лекари със специализирана мобилна апаратура.

В организацията и провеждането на профилактичните прегледи се ползва и дългогодишният опит на „Трудова медицина“ ООД.


ЦПЗ си партнира с високо квалифицирани специалисти от центрове в страната и чужбина.