Прегледи и изследвания по възраст, пол и рискови фактори в МЦ

За определяне на обхвата на прегледите и изследванията е желателно предварително:
  • да се попълни чек-лист, ползван при снемане на анамнезата;
  • да се съберат медицинските документи от последните три години.
Обхватът на прегледите и изследванията се определя според възрастта, пола, рисковите фактори и данните за здравното състояние.
Съгласува се дата за прегледите и изследванията в МЦ и/или специализирано лечебно заведение зависимост от пакета (обхвата им);
Диагностични прегледи в МЦ – профилактика за ранно откриване на заболявания, вкл. профилактични прегледи;
изготвяне на етапна епикриза;
организиране на високоспециализирани изследвания за диагностично уточняване (при необходимост);
организиране на консултации и второ мнение по проблема у нас и в чужбина;
изготвяне на индивидуален план за обхват и периодичност на прегледи и изследвания за превенция на здравето.