ЗАЕДНО ЗА ЗДРАВЕ

Ранна диагностика на заболявания, свързани със социално значими заболявания и условията на труд.

При нас Вие ще получите ясна и по достъпен начин информация за здравословното Ви състояние и методите на лечение.

Лекар от нашия екип ще Ви запознае с детайлите на предстоящите Ви диагностично-лечебни процедури и ще обсъди с Вас индивидуален план за по-нататъшното Ви здравно наблюдение.

При индивидуални прегледи в Медицинския център

  • Прегледи от специалисти по отделни здравни проблеми
  • прегледи по съгласуван предварително профилактичен пакет.
За определяне на обхвата на прегледите и изследванията е желателно предварително:
  • да се попълни чек-лист, ползван при снемане на анамнезата;
  • да се представят наличните медицински документи от последните три години.
Съгласува се дата за прегледите в МЦ и изследванията в специализирана лаборатори.
Лекар от нашия екип ще Ви запознае с детайлите на предстоящите Ви диагностично-лечебни процедури.
След прегледите се съставя здравно досие и се изготвя етапна епикриза.
Лекар от екипа ще обсъди с Вас индивидуален план за по-нататъшното Ви здравно наблюдение.

При необходимост:

Организиране на високоспециализирани изследвания за диагностично уточняване;
Организиране на консултации и второ мнение по проблема у нас и в чужбина.

При посещение в Медицинския център е желателно:

 

– да представите всички медицински документи, които притежавате от последните три години (епикризи, изследвания и др.), съдържащи данни за здравното Ви състояние);
– да дадете устна информация за  рисковите фактори, на които сте изложени при изпълнение на трудовата си дейност (ако упражнявате такава) и от начина на живот;
– да попълните чек-лист, който е необходим на лекарите за снемане на анамнезата;
– обхватът на прегледите и изследванията, от които се нуждаете, ще бъде определен според възрастта, пола, рисковите фактори и данните за здравното Ви състояние;
– лекар от нашия екип ще Ви запознае с детайлите на необходимите Ви диагностично-лечебни процедури и ще обсъди с Вас индивидуален план за по-нататъшното Ви здравно наблюдение;
– след прегледа ще получите индивидуална консултация от преглеждащия лекар и при необходимост ще бъдете насочени за допълнителни изследвания и прегледи.
– ако се налагат допълнителни изследвания и прегледи или хоспитализация в специализирани лечебни заведения, Вие ще бъдете уведомени предварително за необходимото заплащане и за ориентировъчните цени на заведения, към които бихте желали да бъдете насочени

Ще бъдем удовлетворени от споделеното разбиране, че редовната профилактика и ранното диагностициране на проблемите са ключът към нашето здраве, дееспособност и благополучие.

Медицинска документация (здравно досие)

– съставяне и поддържане на необходимата медицинска документация и поддържане на здравно досие по години на всеки пациент.
На всеки пациент се предоставя копие от медицинските документи съставени в МЦ.
Лични данни