ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Цел

Ранна диагностика на заболявания, свързани със социално значими заболявания и условията на труд.

При прегледи и изследвания в Медицинския център Информация за пациента

В МЦ може да направите изследвания и медицински прегледи по избран от Вас пакет (пакетите са обявени на сайта ни) или да ползвате при желание услугите ни по индивидуален план или за отделни прегледи.

Нов пакет от услуги (според Вашето желание) може да бъде конфигуриран след съгласуване с нашия координатор, с когото е необходимо да установите връзка.

В случай, че ще ползвате услугите на МЦ, Вие ще получите точна информация за цената на всяка медицинска услуга съгласно утвърдения ценоразпис на Медицинския център.

МЦ не работи с НЗОК.

Преди посещение трябва да съгласуваме с Вас дата за прегледите и изследванията в МЦ и/или специализирано лечебно заведение в зависимост от пакета (обхвата им) или част от него (според Вашето желание).

При посещение в Медицинския център е желателно:

– да представите всички медицински документи, които притежавате от последните три години (епикризи, изследвания и др., съдържащи данни за здравното Ви състояние);

– да дадете устна информация за  рисковите фактори, на които сте изложени при изпълнение на трудовата си дейност (ако упражнявате такава);

– да попълните чек-лист, който е необходим на лекарите за снемане на анамнезата;

– обхватът на прегледите и изследванията, от които се нуждаете, ще бъде определен според възрастта, пола, рисковите фактори и данните за здравното Ви състояние;

– лекар от нашия екип ще Ви запознае с детайлите на необходимите Ви диагностично-лечебни процедури и ще обсъди с Вас индивидуален план за по-нататъшното Ви здравно наблюдение;

– след прегледа ще получите индивидуална консултация от преглеждащия лекар и при необходимост ще бъдете насочени за допълнителни изследвания и прегледи.

– ако се налагат допълнителни изследвания и прегледи или хоспитализация в специализирани лечебни заведения, Вие ще бъдете уведомени предварително за необходимото заплащане и за ориентировъчните цени на заведения, към които бихте желали да бъдете насочени

Прегледи във връзка с условията на труд

 • Обхватът на прегледите и изследванията се определя съгласувано с работодателя, като се ползват и препоръките на обслужващата служба по трудова медицина.Прегледите се провеждат на място в предприятието.При провеждане на скринингови прегледи от мобилни екипи на ЦПЗ в предприятието е необходимо:- да изпълните указанията на лекарския екип за подготовка преди провеждане на определените изследвания;- да направите предвидените изследвания преди провеждане на прегледите;- да се явите на прегледите съгласно съгласувания график (ден и час);-  желателно е дойдете на преглед облечени в работното облекло, което ползвате по време на работа или да дадете информация на лекаря за вида и качествата на работното облекло;

  – да носите ползваните при работа лични предпазни средства – антифони, маски, ръкавици, очила и др.;

  – да попълните чек-лист, ползван при прегледа от съответния специалист.

  След прегледа:

  – ще получите индивидуална консултация от преглеждащите лекари и при необходимост ще бъдете насочени за допълнителни изследвания и прегледи.

  – ще Ви бъде предадено копие с резултатите от направените изследвания;

  – ще Ви бъде създадено медицинско досие (при явяване за първи път на преглед в МЦ), в което ще се съхраняват резултатите от настоящите прегледи (и от последващи прегледи в МЦ);

  – ще получите промотивни материали и указания за действие и поведение, подходящи за Вашето здравно състояние.

Медицинска документация (здравно досие)

– съставяне и поддържане на необходимата медицинска документация и поддържане на здравно досие по години на всеки пациент.
На всеки пациент се предоставя копие от медицинските документи съставени в МЦ.
Лични данни