ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПАКЕТИ

Предлагат се както профилактични пакети съгласно европейските стандарти за скрининг по възраст, пол и рискови фактори, така и при желание по индивидуален план или отделни прегледи.

Мъже

Оценка на сърдечно-съдовата система – преглед от кардиолог с ЕКГ, ехокардиография /по преценка – холтер ЕКГ, АН/

Оценка на Централна нервна и периферно-нервна системи – изследване на опорно-двигателен апарат и костно-мускулна система– преглед от невролог

Ехография на коремни органи

– Изследване на зрение – преглед от очен лекар с очно налягане, очни дъна, зрителна острота, периметрия, цветоусещане и др

Изследване на слух.

Изследвания на кръв и урина – по приложения пакет

 Изготвяне на етапна епикриза

Индивидуален план за последващо наблюдение

Контролни прегледи и консултации /при необходимост/– до    2 конс.при различни специалисти за динамично наблюдение

Оценка на сърдечно-съдовата система – преглед от кардиолог с ЕКГ, ехокардиография;велоергометрия; доплерсонографско изследване на каротидни артерии /по преценка – холтер ЕКГ, АН/

Оценка на Централна нервна и периферно-нервна системи – изследване на опорно-двигателен апарат и костно-мускулна система– преглед от невролог

Ехография на коремни органи

– Изследване на зрение – преглед от очен лекар с очно налягане, очни дъна, зрителна острота, периметрия, цветоусещане и др

Изследване на слух

Изследвания на кръв и урина – по приложения пакет

Изготвяне на етапна епикриза

Индивидуален план за последващо наблюдение

Контролни прегледи и консултации /при необходимост/– до 2 конс.при различни специалисти за динамично наблюдение

Оценка на сърдечно-съдовата система – преглед от кардиолог с ЕКГ, ехокардиография; доплерсонографско изследване на каротидни артерии; велоергометрия. /по преценка – холтер ЕКГ, АН/

Оценка на Централна нервна и периферно-нервна системи – изследване на опорно-двигателен апарат и костно-мускулна система– – преглед от невролог

Ехография на коремни органи

– Изследване на зрение – преглед от очен лекар с очно налягане, очни дъна, зрителна острота, периметрия, цветоусещане и др

Изследване на слух

Скрининг за рак на простата – преглед от уролог с изследване на простатата – ехография, PSA, остатъчна урина

Изследвания на кръв и урина – по приложения пакет

Изготвяне на етапна епикриза

Индивидуален план за последващо наблюдение

Контролни прегледи и консултации /при необходимост/– до 2 конс.при специалисти по проблем

Оценка на сърдечно-съдовата система – преглед от кардиолог с ЕКГ, ехокардиография; доплерсонографско изследване на каротидни артерии; велоергометрия. /по преценка – холтер ЕКГ, АН/

Оценка на Централна нервна и периферно-нервна системи – изследване на опорно-двигателен апарат и костно-мускулна система– – преглед от невролог

Ехография на коремни органи

– Изследване на зрение – преглед от очен лекар с очно налягане, очни дъна, зрителна острота, периметрия, цветоусещане и др

Изследване на слух

Скрининг за рак на простата – преглед от уролог с изследване на простатата – ехография, PSA, остатъчна урина

Скрининг за рак на дебелото черво – първа колоноскопия

Скрининг за рак на бял дроб при пушачи – ФИД и консултация с пулмолог

Изследвания на кръв и урина – по приложения пакет

При мъже над 50 г. – изследване за окултни кръвоизли­ви в изпражненията

Изготвяне на етапна епикриза

Индивидуален план за последващо наблюдение

Контролни прегледи и консултации /при необходимост/– до 2 конс.при различни специалисти

доплер-сонография

коронаро-графия

Ядрено-магнитен резонанс

Скенер

Жени

Оценка на сърдечно-съдовата система – преглед от кардиолог с ЕКГ, ехокардиография; /по преценка – холтер ЕКГ, АН/

Оценка на Централна нервна и периферно-нервна системи – изследване на опорно-двигателен апарат и костно-мускулна система– преглед от невролог

Ехография на коремни органи

– Изследване на зрение – преглед от очен лекар с очно налягане, очни дъна, зрителна острота, периметрия, цветоусещане и др

Изследване на слух

Скрининг за рак на млечна жлеза –  изследване на млечна жлеза, в т.ч. ехография

Скрининг за рак на шийката на матката – колпоскопия, ехография –вагинална, цитонамазка

Изследвания на кръв и урина – по приложения пакет

Индивидуален план за последващо наблюдение

Контролни прегледи и консултации /при необходимост/– до 2 консултации при специалисти по проблем

Оценка на сърдечно-съдовата система – преглед от кардиолог с ЕКГ, ехокардиография; велоергометрия; доплерсонографско изследване на каротидни артерии; /по преценка – холтер ЕКГ, АН/

Оценка на Централна нервна и периферно-нервна системи – изследване на опорно-двигателен апарат и костно-мускулна система– преглед от невролог

Ехография на коремни органи

– Изследване на зрение – преглед от очен лекар с очно налягане, очни дъна, зрителна острота, периметрия, цветоусещане и др

Изследване на слух

Скрининг за рак на млечна жлеза –  изследване на млечна жлеза, в т.ч. ехография

Скрининг за рак на шийката на матката – колпоскопия, ехография –вагинална, цитонамазка

Изследвания на кръв и урина – по приложения пакет

Индивидуален план за последващо наблюдение

Контролни прегледи и консултации /при необходимост/-до 2 конс

Оценка на сърдечно-съдовата система – преглед от кардиолог с ЕКГ, ехокардиография; велоергометрия; доплерсонографско изследване на каротидни артерии; /по преценка – холтер ЕКГ, АН/

Оценка на Централна нервна и периферно-нервна системи – изследване на опорно-двигателен апарат и костно-мускулна система– преглед от невролог

Ехография на коремни органи

– Изследване на зрение – преглед от очен лекар с очно налягане, очни дъна, зрителна острота, периметрия, цветоусещане и др

Изследване на слух

Скрининг за рак на млечна жлеза – изследване на млечна жлеза, в т.ч. ехография

Скрининг за остеопороза изсл. На остеокалцин, паратхормон, бета-кролапс и денситометрия – консултация с ревматолог

Скрининг за рак на шийката на матката – колпоскопия, ехография –вагинална, цитонамазка

Скрининг за рак на дебелото черво – първа колоноскопия

Изследвания на кръв и урина – по приложения пакет, в т.ч. Вит.Д, вит. В12

Индивидуален план за последващо наблюдение

Контролни прегледи и консултации /при необходимост/– до 2 конс

доплерсонография

коронарография

ядрено-магнитен резонанс

скенер

мамография – на всеки 2 год

при проблем и при жени, навършили 50 г. и след 35 г. – ако в рода има фамилна анамнеза за рак на мл. Гърда при майка, сестра, леля

Контролни прегледи и консултации/при необходимост/

Рискови групи

Оценка на сърдечно-съдовата система – преглед от кардиолог с ЕКГ, ехокардиография /по преценка – холтер ЕКГ, АН/

Оценка на Централна нервна и периферно-нервна системи – изследване на опорно-двигателен апарат и костно-мускулна система– преглед от невролог

Ехография на коремни органи

– Изследване на зрение – преглед от очен лекар с очно налягане, очни дъна, зрителна острота, периметрия, цветоусещане и др

Изследване на слух.

Изследвания на кръв и урина – по приложения пакет

 Изготвяне на етапна епикриза

Индивидуален план за последващо наблюдение

Контролни прегледи и консултации /при необходимост/– до    2 конс.при различни специалисти за динамично наблюдение

Оценка на сърдечно-съдовата система – преглед от кардиолог с ЕКГ, ехокардиография;велоергометрия; доплерсонографско изследване на каротидни артерии /по преценка – холтер ЕКГ, АН/

Оценка на Централна нервна и периферно-нервна системи – изследване на опорно-двигателен апарат и костно-мускулна система– преглед от невролог

Ехография на коремни органи

– Изследване на зрение – преглед от очен лекар с очно налягане, очни дъна, зрителна острота, периметрия, цветоусещане и др

Изследване на слух

Изследвания на кръв и урина – по приложения пакет

Изготвяне на етапна епикриза

Индивидуален план за последващо наблюдение

Контролни прегледи и консултации /при необходимост/– до 2 конс.при различни специалисти за динамично наблюдение

Оценка на сърдечно-съдовата система – преглед от кардиолог с ЕКГ, ехокардиография; доплерсонографско изследване на каротидни артерии; велоергометрия. /по преценка – холтер ЕКГ, АН/

Оценка на Централна нервна и периферно-нервна системи – изследване на опорно-двигателен апарат и костно-мускулна система– – преглед от невролог

Ехография на коремни органи

– Изследване на зрение – преглед от очен лекар с очно налягане, очни дъна, зрителна острота, периметрия, цветоусещане и др

Изследване на слух

Скрининг за рак на простата – преглед от уролог с изследване на простатата – ехография, PSA, остатъчна урина

Изследвания на кръв и урина – по приложения пакет

Изготвяне на етапна епикриза

Индивидуален план за последващо наблюдение

Контролни прегледи и консултации /при необходимост/– до 2 конс.при специалисти по проблем

Оценка на сърдечно-съдовата система – преглед от кардиолог с ЕКГ, ехокардиография; доплерсонографско изследване на каротидни артерии; велоергометрия. /по преценка – холтер ЕКГ, АН/

Оценка на Централна нервна и периферно-нервна системи – изследване на опорно-двигателен апарат и костно-мускулна система– – преглед от невролог

Ехография на коремни органи

– Изследване на зрение – преглед от очен лекар с очно налягане, очни дъна, зрителна острота, периметрия, цветоусещане и др

Изследване на слух

Скрининг за рак на простата – преглед от уролог с изследване на простатата – ехография, PSA, остатъчна урина

Скрининг за рак на дебелото черво – първа колоноскопия

Скрининг за рак на бял дроб при пушачи – ФИД и консултация с пулмолог

Изследвания на кръв и урина – по приложения пакет

При мъже над 50 г. – изследване за окултни кръвоизли­ви в изпражненията

Изготвяне на етапна епикриза

Индивидуален план за последващо наблюдение

Контролни прегледи и консултации /при необходимост/– до 2 конс.при различни специалисти

доплер-сонография

коронаро-графия

Ядрено-магнитен резонанс

Скенер