Консултации и прием в болници

Хоспитализация в лечебни заведения в страната

 • Преглед от съответен специалист/и в МЦ;
 • Преглед на медицинската документация и изготвяне на етапна епикриза;
 • организиране на допълнителни изследвания и специализирани диагностично-консултативни дейности в страната /при необходимост/;
 • организиране на прием и специализирана болнична помощ в страната;
 • хоспитализиране в болница, когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия или в дома на пациента;

Консултации и лечение в чужбина

 • провеждане на прегледи и изследвания в МЦ, организиране на допълнителни изследвания и специализирани диагностично-консултативни дейности в страната /при необходимост/;
 • съставяне на необходимата медицинска документация, изготвяне на етапна епикриза;
 • консултации по документи със специалисти в Германия, консултиране на пациента при избора и взаимодействията с тях;
 • организиране на консултация и второ мнение по съответния здравен проблем (при необходимост).
 • организиране на прегледи, изследвания и лечение в клиника в Германия;
 • координиране на престоя, прегледите, изследванията и приема в клиниката от специализирана в тази дейност фирма (по желание);