Промоции

Центърът организира кампании за промоции на здравето в партньорските предприятия и консултира и предоставя при прегледите промотивни материали за справяне с рискови фактори от начина на живот и рисковете при работа.

Други

  • Провеждане на кампании за сезонни имунизации в ЦПЗ, както и на място в предприятията;
  • Консултации за ваксиниране при пътуване в рискови региони, както и организиране на имунизация и профилактика;
  • други медицински дейности